EL REHABİLİTASYONU

El Rehabilitasyonu, yalnızca elin değil elden omuza kadar olan bölgenin rehabilitasyonu ile ilgilidir. Belirlenen problemlerin mantıksal analizi ile kişiye özel tedavi programı planlanır. Ameliyat gerektirmeyen çeşitli el sorunlarında ağrının, ödemin azaltılması hedeflenir, doğru atel kullanımı ile istirahat ve korunma sağlanır, ev programı verilir;

Ameliyat sonrası ise, önce değerlendirme yapılır, sonra hastanın ihtiyacına göre:

   • Çeşitli fizik tedavi cihazları ve egzersiz programları ile adale gücünün ve fonksiyonel hareketin arttırılması,
   • Varsa zayıflık ve erimenin kontrol altında tutulması,
   • Eklem sertliklerinin azaltılması,
   • Kemik ve eklem iyileşmesinin uyarılması,
   • Ağrının ve ödemin azaltılması,
   • Yara yeri altında görülen bağ dokusu yapışıklığının kontrolü,
   • Kabarık ve hassas yaraların rahatlatılması,
   • Doğru Atelleme ile elin fonksiyonel pozisyonda korunarak doğru ve dengeli kullanımı,
   • Parmak uçlarında daha kaliteli duyunun restorasyonu için duyu eğitimi,
   • Aşırı duyarlılığın tedavisinde irrite edici duyguları filtre ederek asıl duyuyu algılamayı öğretmek,
   • Dokunma duyusuna karşı toleransı arttırmak hedeflenir.

Ev programı verilir, tedavilerin sonunda ise hasta kontrollere çağrılarak sonraki takibi yapılır.